Kursbeskrivelser

SALSA BASIC 1  –  SALSA BASIC 2  –  SALSA BASIC 3
Dette utgjør selve basen i salsa. Her lærer du hele grunnlaget for denne cubanske salsaen, og kan gjerne stoppe her og ha stor glede av dansen sosialt. Ønsker du å lære mer salsa eller gå videre til salsaformen som danses i ring, nemlig Rueda de Casino, har du fått det grunnlaget du trenger her. Hvert kurs er 8 timer – en dobbeltime pr. uke i 4 uker, og du kan repetere helt til du mestrer og er trygg på å avansere til neste trinn.

CUBANSK RUMBA / AFROCUBANSK / REGGAETON / SON
Salsa er mer enn bare dansetrinn. Ordet Salsa er det samme som «saus» på spansk, og er nettopp en blanding av flere latinamerikanske danses «sauset» sammen. Vi anbefaler derfor å trene litt på kroppsbevegelse og øvrige cubanske danser, som har sterk innflytelse på salsaen, og som vil gi deg både større forståelse av salsa-dansen og langt større danseglede når du etterpå briljerer på dansegulvet. Vår anbefaling er å få med deg enten et kurs i cubansk rumba, i afro-cubansk dans, reggaeton eller son, før du avanserer til Salsa Cubana (intermediate)!

RUEDA DE CASINO BASIC 1
Så snart du behersker Salsa Basic-nivået, er du klar for å ta del i den fantastiske, sosiale og morsomme salsa-varianten Rueda de Casino hvor vi danser salsa parvis i ring.

SALSA CUBANA (INTERMEDIATE)
Dette kurset bygger videre på Basic-nivået, og gjør deg til en habil salsa-danser med et bredt repertoar av kombinasjoner og variasjoner på dansegulvet. Vi lærer med om prinsippene for føring og følging, som gjør oss klare for å smake litt på improvisasjon i salsadansen. Kurset utgjør en dobbeltime pr. uke i 4 uker, og du kan repetere helt til du mestrer og er klar for neste trinn, Casino Casino (Salsa Advanced).

RUEDA DE CASINO BASIC 2
På Basic 2 lærer man seg hele kjernen i Ruedastandarden som bruker over hele verden. I tillegg lærer man å danse ruedastrukturen Rueda por fuera.

CUBANSK RUMBA / AFRO-CUBANSK / REGGEATON / SON
Etter Salsa Intermediate anbefale SalsaNor at du følger (minst) en 4-ukers periode enten rumba, son, afro cuban eller reggaeton før man går videre til Salsa Advanced. Se mer om hvorfor vi anbefaler dette ovenfor.
Vi anbefaler å trene minimum 1 kurs i uka med en eller flere av disse, for økt danseglede og dansemestring.

RUEDA DE CASINO INTERMEDIATE
Dette kurset byger videre på Ruedastandardens intermediate nivå, og man introduserer et par av de andre rueda-strukturene.

CASINO CASINO (SALSA ADVANCED)
På avansert nivå blir det mer utfordrende kombinasjoner, både for damer og menn, og det blir mer av improvisering, som er sentralt i cubansk salsa. Noen av elementene i kurset følget et fast pensum, og deler av innholdet i kurset er opp til instruktøren som til enhver tid holder kurset, mao. er ikke alle Salsa Advanced-kursene like i innhold, noe som gjør det mer interessant å velge å ta repetisjonskurs på dette nivået også, om du ikke er 100% klar for å gå videre etter kun én runde.

RUEDA DE CASINO ADVANCED
Vi kommer oss gjennom det meste av Ruedastandarden, samt noen «instructors choice»-figurer utenfor standarden. Videre introduseres mer avanserte rueda-strukturer som for eksempel Rueda espejo, Rueda Llanta, Rueda con dos mujeres.

CUBANSK RUMBA / AFRO-CUBANSK / REGGEATON / SON
Rumba, Son, Afro-Cubansk og Reggaeton blir du aldri utlært i. Dette er danser som bør vedlikeholdes og trenes på jevnlig for stadig å utvikle seg som danser, og ikke minst for å oppleve bedre mestring og større danseglede når du danser salsa. Når du er på et avansert nivå i salsa, er vår sterke anbefaling å søke grunnleggende forståelse i samtlige av disse 4 cubanske dansefomene. For å delta på Cubaníssimo-kurs er det også et krav at du har deltatt på minst ett 4-ukers kurs i samtlige av disse fire, da instruktøren forutsetter at deltakerene har grunnleggende kunnskap i alle disse disiplinene, og vil bruke elementer fra disse i salsa-undervisningen på dette nivået.

SalsaNor Performance Group
Synes du det er gøy å lære koreografier og forberede dans for scene? SalsaNor har en nyoppstartet show-gruppe som trener fast hver torsdag og ønsker alltid flere medlemmer i gruppa. Ta kontakt på post@salsanor.no for mer informasjon.

SALSA CUBANISSIMO (Master level)
Nå er det ikke mye som skiller deg og en hvilken som helst cubansk danser på Cuba! På dette kurset vil det stadig være nytt innhold avhengig av hvilke cubanske dansere som holder kurset. Du har oppnådd et mestringsnivå i salsa som gjør deg istand til å ta til deg de små triksene som utgjør den store forskjellen på dansegulvet. På dette nivået handler det om kompliserte kombinasjoner, lek med timing og improvisasjon, avansert styling og du blir trygg på å bruke elementer fra flere andre cubanske danser i salsa.

RUEDA DE CASINO MASTER CLASS
Dette kurset er ikke åpent for vanlig påmelding. Ta kontakt med oss om du kan tenke deg å bli med her 🙂