Årsmøte

2019

Informasjon om årsmøtet 2019 kommer snart


2018

Årsmøtet er SalsaNors øverste organ. Her velges styreleder, styrerepresentanter og viktige beslutninger tas om organisasjonens fremtid.


SalsaNor Stavanger – årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes hos the Stage i Stavanger lørdag 20. januar klokka 14:00. Alle som har betalt medlemskontigent i 2017 har møte- og stemmerett på årsmøtet. Egen e-mail med link til innkalling ble sendt ut 19. desember til registrert e-post adresse.

SalsaNor Prosjekter – årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes hos the Stage i Stavanger lørdag 20. januar klokka 12:30. Alle som har betalt medlemskontigent i 2017 har møte- og stemmerett på årsmøtet. Egen e-mail med link til innkalling ble sendt ut 19. desember til registrert e-post adresse.

Lenke til fullstendig innkalling og saksliste.


Tidligere årsmøter

SalsaNor Stavanger – årsmøte 2017

Avholdt 4. februar klokka 18:00 på Salza Restaurant & Bar, Nedre Strandgate 29, 4005 Stavanger.

SalsaNor Stavanger – årsmøtet 2016

Avholdt på Gausel Bydelshus 31.januar 2016.
Referat finner du i signert protokoll fra årsmøtet 2016, med vedlegg:


Medlemskap

Kjøp medlemskap her: medlemskap.salsanor.no

Våren 2016 gjeninnførte SalsaNor medlemsregistrering.
Frem til 2015 har det vært slik i SalsaNor at alle som har deltatt på et arrangement, enten ved påmelding/betaling eller ved frivillig innsats, har blitt regnet som medlemmer. Medlemmer har møterett og stemmerett på årsmøter.