Medlemskap

Medlemskontigenten er på Nok 100,- per år.

Her kan du melde deg inn i SalsaNor: medlemskap.salsanor.no

Som medlem av SalsaNor får du:

  • Innkalling til og stemmerett ved generalforsamlinger.
    Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Normalt avholdes det generalforsamling 1 gang per år (årsmøte), og som regel i februar. Generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og kan beslutte vedtektsendringer. Du har møterett/stemmerett på generalforsamlingen i kalenderåret etter at du betalte medlemsskap (betaler du medlemsskap i 2017 får du invitasjon til generalforsamling i 2018).
  • Medlemspris og medlemsfordeler ved diverse arrangement.
    Styret bestemmer hva medlemsfordelene til enhver tid skal være.
    Medlemsfordelene får du fra den datoen du betaler medlemsskap til og med det kommende kalenderåret. Betaler du f.eks. medlemsskap 22. februar 2017, så kan du dermed nyte godt av medlemsfordeler ut 2018.
Merk! Det er ingen automatisk fornyelse av medlemsskapet.
Du må selv aktivt betale for medlemsskap hvert år dersom du ønsker å forbli medlem med møte/stemmerett på alle generalforsamlinger.